Help with Search courses

Materiāls  izstrādāts Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta  „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” Nr.LLIV-265 ietvaros.
Materiāls veidots kā mācību līdzeklis tērpu stila speciālistu un drēbnieku profesijas izglītības programmas apguvei, ko var izmantot gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās.
Metodisko materiālu veido 10 daļas. Teorētisko materiālu papildinošie attēli un zīmējumi ļauj labāk saprast un apgūt mācību priekšmeta „Apģērba konstruēšana un modelēšana” tēmas.
Materiāls veidots sadarbībā ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” un Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas pedagogiem.