Mērķis:

Pilnveidot prasmes un iemaņas griezt matus, bārdas un ūsas, skūt seju un galvu, izvēlēties atbilstošus darba paņēmienus un instrumentus.

 

Uzdevumi:

1. Attīstīt spēju izvēlēties matu griešanai, sejas un galvas skūšanai, atbilstošus instrumentus, piederumus un materiālus.

2. Attīstīt spēju izstrādāt un lietot matu griešanas procesā atbilstošās tehnoloģiskās kartes un shēmas.

3. Attīstīt spēju griezt matus, bārdu un ūsas, skūt galvu un seju, tehnoloģiskajā procesā ievērojot darba drošību.

4. Attīstīt spēju veikt klienta sejas un galvas formu korekciju ar matu griezumu (bārdu un ūsām).

5. Attīstīt spēju pazīt un novērst matu griešanas un skūšanas procesā pieļautās neprecizitātes.


Help with Search courses