Bankas jautājumu kategorijas

1.       

Darba drošības prasības un darba vietas organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanas procesos

2.       

Šūto izstrādājumu tekstilmateriālu sagatavošana

3.       

Šūto izstrādājumu lekālu apstrāde

4.       

Šūto izstrādājumu izgatavošanas aprīkojums

5.       

Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija, darba kvalitātes kontrole, defektu novēršana

6.       

Komercdarbības, klientu apkalpošanas un saskarsmes pamatprincipi